Andra Fastesöndagen

”Detta är min älskade Son. Lyssna till honom.”

Idag får vi denna uppmaning att lyssna till Herren Jesus.

Vad är det vi ska lyssna till? Vad är det han vill säga till oss?

Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på förklaringsberget. De såg hans förvandling, de såg hur hans kläder blev vita som ljuset. De såg Mose och Elia. De såg allt detta och de ville att det inte skulle försvinna. De ville bygga hyddor för att för alltid vara där i klarhetens ljus, där fanns inget mörker där var allt strålande. Där var härligheten och målet synligt.

När rösten från molnet hördes blev de rädda, de blev skräckslagna, deras tanke om att vara i detta förklaringens rus blev plötsligt jordisk när de kastades ner på marken.

De lyfte blicken och synen var borta. Skräcken över mötet med Guds röst kom över dem.

Och de fick höra Jesus tala till dem: Var inte rädda!

Det är detta vi får höra nu i början av fastetiden: Var inte rädda!

Var inte rädda, jag har besegrat världen! Var inte rädda för att gå igenom mörker och kyla. Jag är här! Var inte rädda, jag är med er alla dagar!

”Detta är min Son. Lyssna till honom: var inte rädda!”