ASKONSDAG

På tröskeln till fastetiden får vi ta emot vad den helige Benedikt skriver i sin Regel: att med andlig längtans glädje se fram emot den heliga påsken.

Fastetiden är en tid då vi konfronteras med vår egen svaghet. När vi ser vår brist på uthållighet och tendens att köpslå med våra egna ideal och kanske urskulda de där mindre (och ibland större) felen, synderna och det som inte är till fyllest och som jag helst gömmer undan.

Vi får be om Kristi ljus, som vill rena, hela och förnya oss. Så skall den frid som övergår allt förstånd fylla oss, så att vi varje dag svarar Guds barmhärtighet med ett JA till livet!