Nytt år med Maria

”Välsignad är du, jungfru Maria,

som fick bära Herren, världens Skapare.

Du födde den som skapat dig

och i evighet förblir du jungfru.

Bed för oss till Herren Jesus Kristus.”

I jultiden sjunger vi denna Maria antifon efter Vesper. Vi påminns om det stora och underbara vår Moder fick vara med om då hon utvaldes att bära Kristus in i världen. I skiftet mellan gammalt och nytt, ett års slut och ett nytt som börjar är vår Moder Maria med oss, hon bär det som varit och lägger fram det kommande inför Herrens fötter. Med Maria, likt Maria får vi vandra in i det nya året, vi får ta henne till förebild och bära Kristus fördolt in i världen på nytt och på nytt.

”Du födde den som skapat dig”

Bed för oss!