Påskdag!

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN,

HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Så ljuder påskbekännelsen som ljuder genom genom många troende hjärtan denna natt och genom hela påsktiden. Mörker, sorg och bedrövelse, oro och ängslan: ingenting att detta försvinner i ett enda ögonblick. Men vi får lyfta blicken mitt i allt som omger oss och luta oss mot Paulus ord i Romarbrevet:

HOPPET SVIKER OSS INTE,

 ty GUDs kärlek

har ingjutits i våra hjärtan

 genom att han har gett oss den heliga Anden

Detta ord har inspirerat gestaltningen av vårt påskljus i år: Kristus i världsalltets mitt, i historiens centrum: Kristi uppståndelse som söndertrampade ormens huvud så att det ondas makt till sist är bruten.

Må påskens budskap på nytt och på nytt fylla oss och ge hoppet näring. Hoppet om Kärlekens seger, Kristi Seger. Den seger som vi sjunger om och bekänner om och om igen – för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan.

Därför sviker oss inte hoppet.