Nu bereder sig naturen till vilans tid träden kläds i så vackra färger att det nästan är svårt att tro att löven snart faller. Det är som om Gud vill ge oss en extra färg injektion innan vintern kommer med sin svart-vita (!) dräkt.

Samtidigt får vi lägga märke till knopparna som pekar mot en ny vår efter vilan!

Många små steg behöver vi ta för att inte förlora hoppet när alla rapporter om jordens och världens utsatthet. Ett sådant steg möjliggjordes när vi häromkvällen fick en gåva som gladde oss alla:

Regnvattenstunnor att koppla till stuprören, så att vi kan vattna med det vatten som faller ner på taken!