När bönen blir en andning i vardagen

Bönen är som en aldrig avslutad resa! Man upptäcker nya landskap, ibland stannar man en längre stund på en plats. Det finns tider då nya vyer öppnas. Ibland passerar man genom torra öknar, transportsträckor utan upplevelser av något slag. Tider då frön som såtts väntar på att gro.

För en tid sedan ombads en av våra systrar, Sr Elisabeth, av KPN att tala om bönen.

Hon kallade sitt bidrag: ”När bönen blir en andning i vardagen”.

Vill Du lyssna?

Här finns länken: