Kristi förklarings dag

Kvällshimlen den sjätte augusti påminde oss om den prefation vi hört under mässan på morgonen.
Där sägs:
”För dina utvalda vittnen
uppenbarade hans sin dolda härlighet,
och i hans dödliga kropp fick de skåda
det bländande himmelska ljuset,
som förklarar lidandets och dödens gåta
för hans lärjungar”.

Lidandet och döden förblir en gåta för oss.
Ändå bryter kärlekens ljus igenom och låter oss ana en godhet och skönhet som bär oss hela vägen.