HELIGA HJÄRTAS KLOSTER

1997 – 2022

Vårt kloster fyller 25 år!

Vi vill tacka GUD för att han ville att vårt kloster skulle byggas och att ett liv i tjänande av honom skulle levas här på Ombergs sluttning.

Vi tackar GUD för att han utvalt oss som sina redskap för att visa på Guds oändliga kärlek till alla människor.

Vi ber för alla som besöker oss att de ska möta något från hans värld i vårt kloster.

Vi ber att Jesu Heliga Hjärta ska omdana våra hjärtan så att de blir lika hans Moders hjärta.

Allt för Jesus genom Maria, allt för Jesus genom mig.

Så att Gud blir förhärligad i allt! (Ut in omnibus glorificetur Deus)

På vår högtidsdag firar vi en Vesper med musik i tacksamhet för Guds handlande i tiden och för vårt kloster!

Vi vill inbjuda er alla att delta i denna vesper live ca klockan 16:00 (om allt går väl) eller i efterhand här.