Maria från Magdala

Den 22 juli minns Kyrkan Maria Magdalena, ”apostlarnas apostel”, som fick Herrens uppdrag att som den första vittna om Kristi uppståndelse.

I år firar vi henne med än större glädje, som ett av 11 kloster som är sammanslutna i ”Den Europeiska Benediktinska Kongregationen av Uppståndelsen”.

Kristi uppståndelse

I morgongudstjänstens förbön ber vi att alla, var och en i sin kallelse, ska förkunna Evangeliet om den Uppståndne utan att bli trötta:

Herre, vi ber för dem som vill tro på Dig men inte vågar, för dem som tagit avstånd från Dig och känner sig vilsna, för dem som sårats eller övergivits av Dina lärjungar – Möt varje människas längtan med Din barmhärtighet, och låt oss känna igen Dig när Du kallar oss vid namn.

Vi ber för dem som lever under krig och förtryck, som utsätts för hot eller lever i destruktiva relationer, för dem som saknar det livsnödvändiga, för flyktingarna och de förföljda.

Vi ber för dem som riskerar sina liv för sanningens skull, för dem som försvarar de utsatta och dem som inte har någon egen röst, för dem som tvingas kompromissa med sin övertygelse.

Vi ber för alla som lever ett Gudsvigt liv – ge glädje i kallelsen och trohetens gåva. Herre, Du vill ge oss liv i överflöd. Ge oss brinnande hjärtan så att vi följer Dig med samma hängivenhet som den heliga Maria Magdalena.

Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.