Dag 5 Tisdag

Gårdagens tysta allomfattande jubelskri hör samman med den insikt vi så väl känner:

Att vi, som anförtrotts en överväldigande stor skatt, är bräckliga lerkärl.

Utan dig är allting dött,

åldrat, kraftlöst, tomt och trött

under tidens tyranni

Det är Anden som gör levande. Stundtals får vi erfara motsatsen: hur vår tomhet och livlöshet ropar efter Guds liv i fullhet. Vår längtan gräver ut plats för det Herren håller i beredskap för oss. Likt en gudomlig trädgårdsmästare väntar till dess tjälen går ur jorden och börjar luckra, kratta och bereda för sådd, arbetar Herren med oss. Trädgårdsmästaren vet att gammalt, till synes onyttigt, kan förvandlas till näringsrik kompostjord för ny växt.

Låt oss hålla ut under ”tidens tyranni”.