Tankar kring Påskljuset

Jag är vägen, sanningen, uppståndelsen och livet. Jag kommer för att ge er frid genom den helige Ande

JESUS Freds Konungen

Jesus King of Peace

Jesus König des Friedens

Jesu Le Roi de la Paix

Taikos karalius

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN

genom kyrkan ljuder bekännelsen!

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! 


Han som under Skärtorsdagen frågade oss.

Förstår ni vad jag har gjort med er?

Inte bara vad han har sagt till oss, vad han har visat oss,

utan han frågar:

”Förstår ni vad jag gjort med er?” Joh 13:12

Han har fött oss på nytt,

öppnat våra ögon,

givit oss liv,

LIV

i överflöd.

Tagit sin boning mitt ibland oss.

Här.

Nu

Lyser det ljus som övervunnit mörkret.