Guds Ord

Sedan år 2020 firas den tredje söndagen under året som Guds Ords söndag.

”Som kristna är vi ett enda folk på vandring genom historien, stärkta av Guds närvaro mitt ibland oss. Han talar till oss och ger oss näring” skriver påve Franciskus.

Det Andra Vatikankonciliet insisterar på att alla troende, i synnerhet ordensfolket, ska lära känna ”det som är långt mera värt, kunskapen om Jesus Kristus” (Fil.3:8) genom en ständig läsning av den heliga Skrift.

Denna söndag lyssnade vi med särskild uppmärksamhet till den första läsningen hämtad ur Nehemjas boks åttonde kapitel.  Där beskrivs hur prästen Esra bär fram bokrullen och läser, hur folket lyssnar uppmärksamt och blir så berörda att de börjar gråta.

Den skriftlärde Esra och leviterna säger då till folket: ”Denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövande. Den glädje Herren ger är er styrka.”

De sändes sedan hem med orden:

”Var stilla, detta är en helig dag. Var inte bedrövade” (Neh 8:11)

I predikan idag fick vi höra: ”Guds lag är inte bara en samling av normer och föreskrifter, utan livgivande visdom.”

Denna livgivande visdom vill vi, som varje dag läser, hör och ber Guds Ord, öppna oss för och, som en del av Kyrkan delta i det ”ständigt pågående samarbetet mellan alla i kärlek, till Guds pris och ära och för alla människors bästa och frälsning” som p Andrzej sa i sin predikan.

Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris…- Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan…