Dag 9 Lördag, Pingstafton

På Pingstdagen fulländas påsken. Löftet Herren Jesus gav uppfylls nu:

”Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.

Jag skall be Fadern,

och han skall ge er en annan hjälpare,

 som skall vara hos er för alltid:

Sanningen ande.”

Joh 14:16

Vi tror att hjälparen, den helige Ande har utgjutits över jordens krets, och ber den sista strofen av Sekvensen av hela hjärtat:

Gör oss visa av ditt råd,

gör oss goda av din nåd,

ge oss härlighetens lön

Den Treenige Guden är vår tros levande mysterium: i Gud är en dynamisk rörelse, där Fadern skänker Sonen, och Sonen skänker sig till Fadern i levande kärlek, den helige Ande som är strömmar av liv är den ömsesidiga kärlek som förbinder dem. Kanske kan man likna deras inbördes relation vid en dans, där allt är frid, följsamhet och harmoni… men varje bild blir alltför begränsad.

Vi böjer oss i tillbedjan och ber den heliga Jungfrun Maria, vår Moder, om att med henne kunna öppna vårt innersta för Andens verkan. Be om nåden att alltid lyssna som hon, som kallas Vishetens säte. Be om att kunna bli stilla som hon och uppfatta Andens minsta vink, så att vi får vara till glädje för Fader och Sonen i den helige Ande, liksom för var och en vi möter.

Himlens Drottning, Du som mottog härlighetens lön,

låt oss med Dig förstå och ta till vara Jesu ord när han säger till oss:

”De ord som jag har talat till er

är ande och liv.”