Dag 2 Lördag

Kom och fyll vår fattigdom,

kom med all din rikedom,

kom och lys vår vilsenhet

Guds Ande är fullheten av allt en människa kan längta efter. Hon söker och famlar i sin vilsenhet, kommer på avvägar och måste backa ut ur återvändsgränder. Men hon kan inte upphöra att söka, att längta, att fråga.

Anden fyller vår rädsla för att börja om och fortsätta framåt, även om hinder tornar upp sig på vägen.

Människans innersta längtan efter att få bli hel möter Guds oändliga vilja att ge henne del av den rikedom hon är skapad för: Liv i fullhet.