Fjärde Advent

Han skall bli stor och kallas den Högstes Son.

Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron,

och han skall härska över Jakobs hus för evigt,

och hans välde skall aldrig ta slut.

(Luk 1:32, 33)

Detta är det glada budskapet om den som skall komma, den Guds Messias som alla väntade på.

Han skall bli stor, men kommer som ett litet barn in i vår värld. Den Högstes Son är också Marias son, som får namnet Jesus. Han skall härska, inte med våld och förtryck, utan med kärlek och barmhärtighet. I stället för att styra utifrån, vill han vinna våra hjärtan för Guds rike.

SALIGA de som stiftar fred, de barmhärtiga, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet…(Matt 6)

Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dess minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. (Matt 25:40)

JA, KOM SNART, HERRE JESUS!