Den blinde utanför Jeriko

Det är mörkt.

Han ser inget.

Möjligheterna är uttömda.

Jesus kommer!

Han ropar: Jesus, förbarma dig!

Jesus frågar:

Vad vill du?

Jag vill se igen.

När han så lyfter blicken

får han se Jesu ansikte

och möta HANS blick.

Vi är alla inbjudna att göra detsamma.

(Mark. 10:46-52)