Livets bröd

I denna söndags evangelium talar Jesus om sig själv som Livets bröd, det bröd som ger oss evigt liv.

Den tyske prästen och författaren Andreas Knapp beskriver i sin bok ”Von Segen der Zerbrechlichkeit” hur brödsbrytelsen i mässan kan påminna oss om hur vi förenas med Gud. Brödet bryts i två delar, två fragment, som passar perfekt samman. Mitt liv liknar brödet som är brutet. I mig finns det som är trasig och sårat. När jag håller fram min brustenhet till Jesus kan hans brutna kropp fogas till mitt liv, ja, fullständigt förenas med det.

Ett helt bröd är tillslutet, stängt. Det brutna brödet däremot, som inte längre är runt, kan kompletteras. Så får jag låta mig fyllas ut av Kristus och genom honom bli helad.